سلام دوستان!

خواسته بودید که عکس ها و مکان های دیدنی شهر برزک و اقامتگاه آویلا رو براتون بزاریم و گفته بودیم ، به دیده منت …

حال ما از شما خواسته ای داریم . ازمون انتقاد کنید و پیشنهادات ارزدندتون رو با ما در میون بزارید . بدون شک چند فکر ، بهتر از یک فکره و ازخاطرات خوش خودتون برامون بنویسید تا به اسم خودتون منتشر کنیم .

منتظر قدوم سبزتون به برزک ، بهشت پنهان هستیم .