سوغات این دیار

سوغات برزک به علت تنوع آب و هوایی و اقلیمی، تنوع بسیاری دارد. انواع محصولات کشاورزی مرغوبی در این شهر به چشم می خورد. شما می توانید هر کدام از محصولات را بعنوان سوغاتی شهر برزک برای اقوام خود به ارمغان برده و به آن ها نشان دهید که در سفر به یادشان بوده اید.  شاتوت  ، گردو و انواع عرقیجات ، گل و گلاب از جمله ره آورد هایی هستند که می توان از این سفر همراه خود برد.

دیگر سوغاتی های شهر برزک عبارتند از :

  • انجیر
  • خشکبار
  • آلو
  • برگه میوه
  • انگور
  • جوزقند
  •  نان  سنتی
  • انواع لبنیات
  • شیره توت و انگور