کوه نوردی

 

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۱_۰۶۰۷۲۵

حیفه که تا برزک همون شهری که به نگین کوهستان معروفه بیایی و توی این هوای ناب نری کوهستان .

 

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۱_۰۸۳۶۰۳

از اون بالا ، تمام شهر  پیداست .

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۱_۰۸۰۳۲۵

ثبت کنی خاطرات رو تا یادت بمونه سرزندگی و نشاط رو خودت می سازی …

 

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۱_۰۸۳۸۳۸

بالاترین نقطه شهر ، همین جاست ، به دور از هر چه هیاهو و غل و غش …

خودت هستی و خودت ،

چه خلوت دلنشینی !

 

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۱_۰۸۰۳۵۱

این بالا زندگی بلند نفس می کشه !

IMG_

فراموش نکنی به عنوان یادگاری ، پرچمت رو نصب کنی ؛

تو مطمئنا این لحظه های ناب رو با هیچی عوض نمی کنی …